HIP/Трудные слова

Перейти к:навигация, поиск
нaшъ

Нaшъ є3лeй Нeбо nдє1жды Пє1рваz є3ди1ный Ни1ва їwакjмъ Нjкwнъ прест0лъ Н0чь со_0бщникъ є3гHже їyда I=yда о_y тhсzща пою1ще бію1ща nкаsнный jґвлsютсz _псалмёхъ пёснэхъ є3гv'петъ їеронv'момъ

є3гдA хrтA є3стE њблечE менє` себє` є3ктєніи2 nлтари2 равві` ґдwнаі` бервно2 существо2 (_о2) є3гw2 sэлw2 nвцY благоугождY (о_Y) _псалмы2 їрмосы2 є3ктенію2 њдождю2 є3S возносS (S) вездЁ веществЁ (v`)

ґнат0ліевъ ґрхaгGльское ґ А=нат0ліевъ А=рхaгGльское (е=) є3ди1ница є3диноначaліе _Е=ди1ница _Е=диноначaліе и3 и3сп0лненный и3зwбрази1тєльныz И#сп0лненный И#зwбрази1тєльныz ї_ордaнскаz ї}лтzнинъ їудeйские I=_ордaнскаz I=}лтzнинъ I=удeйские (о=) nбщежи1тіе nгнедухновeнный _О=бщежи1тіе _О=гнедухновeнный њблечeнный њправдaніе W=блечeнный W=правдaніе (у=) ў ўA ўврачевaніе ўдобоwбстоsтєльныz О_у=A О_у=врачевaніе О_у=добоwбстоsтєльныz У=A У=врачевaніе У=добоwбстоsтєльныz (ы=) (Ы=) ю=р0дство ю=д0ль Ю=р0дство Ю=д0ль z=зhки Я=зыковрeдныхъ jґзhчникъ jґвлsемый Jґзhчникъ Jґвлsемый э=ждeніе Jь=ждeніе v=пакои2 v=ссHпомъ V=пакои2 V=ссHпомъ

ѓгGлскій ѓлчущій ЃгGлскій Ѓлчущій (е4) є3'ллинский є3'смъ _Е='ллинский _Е='смъ и4стинный и4щущій И#'стинный И#'щущій ї'косъ ї'wвъ I='косъ I='wвъ (о=') n'блацы n'гненный _О='блацы _О='гненный њ'блацы њ'крестъ W='блацы W='крестъ (у=') ќгліе ќтреннююще О_у='гліе О_у='треннююще У='гліе У='треннююще (ы=') ю='зникъ ю='ность Ю='зникъ Ю='ность (z=') ћвльшемусz ћсли Ћвльшемусz Ћсли (э=') (v=')

ґ` е=` є3` _Е=` и3` и3`мже И#` И#`мже (ї`) (I=`) (о=`) (О=`) (n`) (_О=`) (њ`) (W=`) (у=`) У=`бо ў` ў`бо О_у=` О_у=`бо (ы=`) (Ы=`) ю5 Ю=` z=` (Я=`) jґ`же Jґ`же (э=`) (Jь=`) (v=`) (V=`)

nгнеп†льныz _псалм† Н†шz все^мъ (є^) tрэши6вша nлтари6 Ни6вы благі^z херуві^мъ Ті^тла Фі^нікъ грэхо^мъ (_о^) (_О^) мнw^гимъ суббw^ты їу^дины I=у^дины безду^шнаz благовэству^юща (о_у^) (О_у^) (У^) влады6ки бразды6 Бы6вша востаю^щаz бію^щасz кораблю^ Лю^таz nсл‰та sмі‰ њб\ъ‰тіz в‰щшаz (z^) (J†) є3динолBтна БBдныz без\ъtвBтнымъ є3гv^птzныни Мv^ра Тv^рскіz

Нб7eсный ѓгGлъ (к) БGу Дв7и1це Бж~ій б9eственый ї}съ I=}съ Бlго Мlтва Нн7э Сн7у МRjа КRщeніе ЦRи1ца ЦReмъ ЦRіе Дс~э С™aгw С™jи С™yю n'ч~ій _О='ч~ій Мч~нкъ Д¦у nц7A _О=ц7A nц7Y дш7A дш7у њсщ~eніе њсщ~Y

Нбcный Двcтво ГDу гDэ гDeмъ бжcтво2 бlгcвeнъ Млcть ґпcлъ є3пcкопъ _Е=пcкопъ їеrли1мъ I=еrли1мъ КrтE ХrтA Пrт0лъ Пrніи Цrтво (воскreніе) воскrhй чтcA мцcэ њчcти чcтый Чcтый новомчcіе

ПрbрHкъ Трbцу

Првdный блгdть Влdка Млdнцъ премdрость прпdбный Срdце (Прdбный) Бцdу

є3v\гліе _Е=v\гліе

и4м\ркъ И#'м\ркъ два\ж Три\ж пра\з Пра\з гла\в Гла\в дэz\н Дэz\н за\ч За\ч ст_і\х

Ст_і\х

http://irmologion.ru/tools/symcheck.hip